a : citrol. kirimin rundown mpd dong

o : tantroll

a : kirimin rundown mpd dong

o : bntar ya. mau solat witir dulu

a : mau solat witir dulu masih sempet ol -.-

o : iya biar ga bosen