“Pembelajaran Anda adalah pembelajaran orang dewasa. Tau buat apa dan buat siapa Anda kuliah.”

(Ibu Yeni Herdiyeni 2012)

“Ga usah ngafalin. Percuma.”

(Bapak Firman Ardiansyah 2012)